Korektura angličtiny
právníkem pro právníky

Zanedbání kontroly napsaného textu: Rizikové

17/06/2020

Právě jste napsali skvělý email, dopis nebo esej v angličtině. I když angličina není Váš mateřský jazyk, říkáte si, že je to v pohodě. Vždy jste přeci zvládli komunikaci na dovolené v Londýně nebo New Yorku, a proto nepotřebujete, aby Vám text někdo kontrolovat. Text si ještě jednou rychle přečtete a stisknete tlačítko „odeslat”.

Pozor! Ne tak rychle!

Nikdy není dobré, abyste si text revidovali sami. Víte, co jste chtěli napsat, a proto vidíte to, co vidět chcete. U samostatné kontroly je nebezpečí, že byste mohli přehlédnout i ty nejzjevnější chyby, nemluvě o drobných chybičkách.

Ve WeProofread.it jsou právníci rodilí mluvčí, kteří hledají nasledující:

1. Pravopisné chyby

Kontrola pravopisu, kterou máte v emailu nebo ve Wordu nezachytí homonyma. Jako příklad uvádíme následující slova, která nebudou podtržena žádnou kontrolou pravopisu:

- It’s a tell-tail sign writers are not readers.
- I kneaded sum bred and milk
- I past by the store
- Their, they’re, there
- It’s vs. its

Ano, ve výše uvedených bodech jsou chyby!

2. Gramatické chyby

Opakování stejného příslovce (např. very nebo really), užívání více slov, než je nutno, souvětí obsahující věty, které spolu nesouvisí, opakování slov, zájmena, která ve větě mohou poukazovat na 2 možné podněty a užívání trpného rodu jsou běžnými slabinami textů, které odvádějí pozornost od myšlenky textu.

3. Interpunkce

Píše se otazník do závorek nebo mimo ně? Vynechali jste nějaké čárky ve větě? Nebo jste jich použili až moc?

4. Konzistence textu

Anglická angličtina a americká angličtina používá rozdílné hláskování (např. neighbour vs. neighbor; colour vs. color). Ať už jste se rozhodli pro kteroukoliv z nich, jste si jisti, že ji používáte v celém textu a neskáčete z anglické do americké angličtiny?

5. Opakování

Opakování stejných pojmů a slov může čtenáři jít na nervy. Mnohem příjemnější je používat synonyma.

6. Formátovací chyby

Rozdílné odrážky, nesprávné zarovnání jsou při čtení rušivé. Revize textu, neboli proofreading zachytí i tyto záblesky neprofesionality.

Ve WeProofread.it zrevidujeme Vaši práci, abychom zajistili, že bude nejlepší verzí toho, co chcete říct. Navštivte https://weproofread.it/