Korektura angličtiny
právníkem pro právníky

Právní psaní není k smíchu

25/09/2019

„V momentě, kdy čtete něco, čemu nerozumíte, můžete si být téměř jistí, že to napsal právník.“ – Will Rogers

Ačkoli je tento citát od Willa Rogerse úsměvný, špatné právní texty nejsou k smíchu.

Advokát ve státě Minnesota byl veřejně potrestán za neprofesionální jednání a bylo mu nařízeno, aby zaplatil soudní náklady po opakovaném podání dokumentů, které soud považoval za nesrozumitelné, protože obsahovaly četné pravopisné a typografické chyby. Advokát byl navíc povinen navštěvovat kurzy právního psaní. Soudce ve svém stanovisku napsal: „Důvěra veřejnosti v právní systém je otřesena, když je korespondence právníka a právní dokumenty plné těchto chyb, že jsou prakticky nepochopitelné.“ (In re Hawkins, 502 N.W.2d 770 (1993))

Kdyby jen měl přístup k profesionálním službám WeProofread.it