Korektura angličtiny
právníkem pro právníky

Řekněte NE „účelně nesrozumitelnému“ textu!

14/12/2019

V Duncan v. AT & T Communications, Inc., 668 F. Supp. 232 (1987), žalovaný navrhoval, aby byl propuštěn z mnoha důvodů, včetně špatné organizace. Soud vydal stanovisko: „Stížnost může být natolik špatně složená, že je obtížně čitelná.“

Kdyby jen měl stěžovatel přístup k profesionálním službám WeProofread.it...