Korektura angličtiny
právníkem pro právníky

Soud ukládá pokutu za nesprávnou gramatiku a interpunkci

12/11/2019

Ujistěte se, že Vaše právní texty předají příjemci zamýšlené sdělení, než aby jej zbytečně rozptylovaly. I když nebudete pokutováni soudem jako tento právník, špatnou gramatikou utrpí spíše Vaše reputace.

https://www.ndtv.com/india-news/a-rs-25-000-fine-for-wrong-grammar-punctuation-in-court-order-translation-1408391

Řešení: Před odesláním svých textů je dejte zkontrolovat anglicky hovořícím právníkům. U WeProofread.it jsou Vaše dokumenty důvěrně kontrolovány včas a s profesionálním přístupem.