Korektura angličtiny
právníkem pro právníky

Co je to „proofreading”?

23/05/2020

Jsme právníci. Každý den řešíme komplikované spory nebo transakce našich klientů. Během naší praxe zjišťujeme, že nepřesnostmi ve smlouvách vzniká řada těchto sporů zcela zbytečně. Jsme přesvědčeni, že některým z nich by bylo možné předejít proofreadingem, čili korekturou textu.

Ve WeProofread.it provádějí korekturu právníci, kteří jsou zároveň rodilími mluvčími. Kontrolují tedy Vaše dokumenty nejen s odbornou kompetencí, ale i s tou jazykovou. Právě ta může být problémem zejména u právníků, kteří rodnou angličtinou nevládnou. Naši právníci odstraňují překlepy, chyby ve formátu, nesprávnou volbu slov, nesprávné využití interpunkčních znamének a pravopisné chyby, které by mohly způsobit zmatek nebo to, že právní text bude vypadat neprofesionálně. Tento process se nazývá proofreading.

Nabízíme cenově dostupné korektury anglických textů tak, aby vyhovovaly potřebám právníků nebo studenům právních oborů. Kromě provedených základních úprav Vašich textů naši profesionálové upraví Váš právní dokument tak, aby co nejlépe vyjadřoval zamýšlený význam.