Korektura angličtiny
právníkem pro právníky

COVID-19: korektura anglických textů zdarma

19/03/2020

V reakci na globální hrozby koronaviru WeProofread.it nabízí zdarma korektury anglicky psaných text komukoliv na světě, a to pro texty a dokumenty vztahující se k pandemii COVID-19. Doufáme, že tato iniciativa přispěje k lepšímu porozumění zpráv o aktuální situaci ze zemí, kde se nemluví primárně anglicky. Jsme připraveni podporovat kohokoliv ve snaze zabránit panice a přispět k boji proti falešným zprávám, zavádějícím nebo nesprávným informacím.

Texty vytvořené za tímto účelem budou kontrolovány přednostně. WeProofread.it garantuje kontrolu textů v dodací lhůtě 24 hodin. Nicméně i přesto se budeme snažit opravovat a doručovat texty týkající se koronaviru ještě rychleji.

WeProofread.it nestanovuje žádná specifická pravidla pro korektury textů. Vyhrazuje si však právo odmítnout kontrolu jakýchkoli textů.

Chcete-li získat nárok na bezplatné služby korektury související s COVID-19, proveďte standardní objednávku a do pole komentáře uveďte „COVID”.

"Jistě nebudeme schopni zachránit svět před pandemií COVID-19, ale můžeme přispět k jejímu lepšímu porozumění. Pokud můžeme, je naší povinností pomoci“
ředitel CEO, WeProofread.it

WeProofread.it v běžných případech nabízí korektury právnických textů v anglickém jazyce, a to výhradně právníky - rodilými mluvčími.